ගසින් එල වූ කුරුල්ලාසිඟාලෝවාද සූත්‍රය
හදිසියේ සොයා ගන්නට බැරිය
ඒ උනත්
ගසින් පිටමං වෙන්න කියාලා
කීවොතින් මෘදු කුරුලු දෑසකට
කැදැල්ලේ රැඳෙන්නද ඌ කොහොම

මහ ගසක මැද හරියෙ අත්තක
කුරුලු කූඩුව තනා තිබෙන කොට

ගස වටා උජාරුව දරාගෙන
පුම්බවා පෙඳ වර්ණ පෙන්නගෙන
හිත කියා මොකක් හරි තිබේනම්
ඒක නැති කුරුල්ලෝ
මුල් ටිකෙන් ටික නසන අතර තුර
බණ සමග සැප ගීත ගයනවා

අපේ මේ සහෝදර කුරුල්ලා
ගසට බැඳි පෙම‍ කෙතෙක්දැයි කියා
අනේ ගස නොදත් බව පේනවා

කිසි දිනෙක මල් කඩා නොවික්කේ
ගස නසා ලී කොටන් නොගත්තේ
කොල හැලුන මහ පෙබරවාරියක
ඉතිරි වුණ පත්  සුරැක ගත්තේ

විළඳ තිබුන ද කියා නො දන්නෙමි
පෙමිනි උස් මහත් වුණ බව දුටිමි
ඇට මිදුලු තුළ ට වැදි පුතු සෙනේ
ගසින් වෙන් කළත් නෑ සුව උනේ

පිය කුරුල්ලා නොමැත කූඩුවේ
ගස හිඳී නොදන්නා පාඩුවේ
ගස වැසූ පිලිල ගලවන තුරා
හැංගිලා හිඳින් මගෙ යාලුවේ

2011

© Subhadra Jayasundara